Tisztelt Megbízó(k)!

 

A Strasbourgi Emberijogi Bírósághoz benyújtott panasz tárgyában adott megbízással kapcsolatban a következő tájékoztatást tudom adni:

A megbízás alapján mi az Ön(ök) által megadott adatok szerinti kérelmet postán elküldtük a fenti bíróság székhelycímére ahol a kérelmek egyes esetekben vonalkódot kaptak, más esetekben még nem. A kód sem garancia a kérelem sikeres elbírálására.

Aki más, Magyarországon beadandó eljárást indított vagy kíván megindítani a 2013. évi CCXL. (Bv.) törvény előírásai szerint, az kérjük értesítsen minderről, ezen eljárás ügyvédi képviseletet nem igényel. Amennyiben ezen eljárásra nekünk kíván megbízást adni, úgy új okiratokat (ezen eljárásra szóló megbízás, nyomtatvány és meghatalmazás) kell aláírni.

Mi ezen új eljárásban való részvételt kizárólag az ügyfél kifejezett saját kérelmére vállalunk. A vonalkód nélküli ügyfeleknek változatlanul előnyösebbnek tartjuk a magyar eljárás megindítását.

Változatlanul fenntartjuk, hogy amennyiben elhelyezési/értesítési címe megváltozik, azt haladéktalanul jelezze írásban, mert annak hiányában a tájékoztatás sikerességéért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

Mindemellett bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük írásban jelezze közvetlenül irodánk részére, egyéb ismerős, hozzátartozó személyek információiért nincs módunk felelősséget vállalni.

Budapest, 2017.03.20.

Tisztelettel:

Dr. Enzsöl Péter ügyvéd